Protetyka

Protetyka ma zadanie odtworzyć braki tkanek twardych jamy ustnej ( zęby, wyrostki zębowe), tkanki miękkie ( dziąsła), oraz przywrócić prawidłowe funkcjonowanie układu stomatognatycznego ( żucie,mowa). Ma to ogromny wpływ na wygląd, samopoczucie człowieka, a tym samym jego funkcjonowanie w społeczeństwie.

W celu rekonstrukcji wykorzystywane są protezy ruchome ( wyjmowane przez pacjenta), oraz prace stałe ( korony, mosty, implantokorony). W zależności od warunków zębowych można też wykonać tzw. prace kombinowane, czyli protezy ruchome bezklamrowe  kotwiczone za pomocą zasuw bądź zatrzasków na wykonanych mostach lub koronach zespolonych.

Protezy ruchome mogą być klasyczne ( akrylowe) lub tzw. protezy miękkie wykonane ze specjalnych tworzyw o swoistym stopniu elastyczności.

Korony i mosty mogą być wykonane z porcelany napalanej na stopy metali lub jako prace pełnoceramiczne.

Do odbudów protetycznych stosowane są również licówki porcelanowe, endokorony.

Ciekawym rozwiązaniem przy brakach skrzydłowych ( tam, gdzie w odcinku bocznym brak uzębienia, które służyłoby zakotwiczeniu tradycyjnego mostu lub nie można wykonać implantu) wykonuje się most na podparciu szklanym ZX27( podparcie to oparte jest na bezzębnym odcinku wyrostka).