Polityka prywatności

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności.

Dental Planet nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

 1. Podstawy
  1. Niniejszy dokument określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.dental-planet.pl, zwanego dalej Serwisem, a także informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników w tymże serwisie.
 2. Zasady ochrony danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Dental Planet z siedzibą w 80-180 Borkowo, ul. Współczesna 1Ł, którego reprezentuje lek. stom. Cezary Kłosiński.
  2. Dental Planet przetwarza dane osób, które odwiedzają Serwis, zamawiają usługi na stronach Serwisu, a także przesłają zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  3. Dental Planet dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
  4. Wszystkie dane osobowe powierzane, czy przekazywane (w tym dane zawarte w umowach, jak również w inny sposób zebrane przez Dental Planet, dane osobowe klientów i użytkowników serwisów internetowych), przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez pacjenta zgody.
  5. Dane osobowe są przez nas przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 3. W jakim celu są wykorzystywane informacje
  1. Dane osobowe przetwarzamy w celu udzielenia leczniczych świadczeń stomatologicznych na podstawie art. 23 oraz 25 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  2. Dane osób odwiedzających Serwis – te dane przetwarzamy w celach statystycznych, służących badaniu aktywności użytkownika w Serwisie oraz poziomu atrakcyjności poszczególnych elementów Serwisu.
  3. Dane osób zamawiających usługi za pomocą Serwisu – te dane przetwarzamy w celu nawiązania, ukształtowania lub zmiany treści umowy o świadczenie usług.
  4. Dane osób, które przesłały zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie – te dane przetwarzane są w celu obsługi Pani/Pana zapytań i zgłoszeń.
 4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji
  1. Dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj.  zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  2. Dental Planet oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe osób, których dane dotyczą, przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 5. Pozyskiwanie danych
  1. Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Dental Planet zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.
  2. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej
  3. Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:
   • formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki rozmaitym formularzom dostępnym na naszej stronie, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań, złożenia aplikacji oraz wyrażenia uwag;
   • kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się różne numery telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
   • dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronie – prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Dental Planet nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.
   • podczas korzystania z zasobów strony www.dental-planet.pl – gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak „cookies”.
   • Cookies – małe pliki tekstowe przenoszone ze strony internetowej i przechowywane na twardym dysku komputera użytkownika używane dla dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu Dental Planet. Pozwalają one stronie „zapamiętać”, kim jesteś. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, jednakże efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych stron Dental Planet. Po zakończeniu sesji np. w momencie przejścia do innej witryny internetowej zapisane informacje zostają usunięte. Większość przeglądarek jest automatycznie skonfigurowana w taki sposób, że pozwala na przenoszenie się cookies, ale w przypadku korzystania z przeglądarek Internet Explorer lub Netscape Navigator firmy Microsoft istnieje możliwość skonfigurowania ich w taki sposób, aby ograniczyć dostęp cookies lub zablokować go całkowicie, co może jednak mieć wpływ na jakość oglądanych stron. Pliki cookies można dezaktywować poprzez wyłączenie cookies lub zmianę ustawień cookies w przeglądarce.
 6. Prawa użytkownika
  1. Dental Planet respektuje przysługujące każdej osobie prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą.
  2. Każda osoba, której dane przetwarza Dental Planet ma prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Zakres udostępniania danych o klientach i użytkownikach:
  1. Dental Planet oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych, na podstawie ustawy, organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Dental Planet.
  2. Dental Planet oświadcza, że nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym
 8. Zmiany dotyczące polityki prywatności:
  1. Dental Planet zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.